Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

22:31
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viaimchuckbasss imchuckbasss
22:31
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
22:30
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"

July 30 2017

22:59

July 24 2017

23:26
23:24

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromsilkdreams silkdreams viatoolong toolong
23:24
2426 d4e8 500

July 19 2017

16:24
5278 b01c 500
16:23
7545 f221 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakyszz kyszz
16:11
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viabeltane beltane
16:06
16:03
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
Reposted fromlittle-things little-things viairmelin irmelin
16:00
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoemiJustine NoemiJustine

July 14 2017

22:27
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viairmelin irmelin
22:24
6234 2999
Reposted fromLittleJack LittleJack viakyszz kyszz
22:19
22:17
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
22:17
5086 5899
22:15
Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy?
To nie był dzień, to była noc.
Reposted fromskrzacik skrzacik viairmelin irmelin
22:14
Świat przestaje istnieć dla człowieka zakochanego, i to zarówno w sytuacji, gdy wszystko układa się dobrze, jak i wtedy, gdy układa się źle.
— Alice Munro, Za kogo ty się uważasz?
Reposted fromvaka vaka viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl