Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2018

23:56

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viairmelin irmelin

December 29 2017

01:07
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viairmelin irmelin
01:06
2766 525e
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana viairmelin irmelin
01:05
2107 47eb 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin

November 30 2017

19:38
2892 32d9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaiblameyou iblameyou

November 18 2017

00:21

Ty jesteś niekażdy. Zawsze byłeś niekażdy.

— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frompotrzask potrzask viatouchthesky touchthesky
00:20
9833 f9c5
Reposted fromKejstyna Kejstyna viamefir mefir

November 12 2017

12:36
8494 2c55 500
Stranger
Reposted fromkeeplooking keeplooking viairmelin irmelin
12:34
3466 103b 500
Reposted fromnudes nudes viaRudeGirl RudeGirl
12:32
7848 13b2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaRudeGirl RudeGirl
12:30
Jak się całuje bezlitośnie?
Tak, ze nie ma świata. Są tylko usta, języki i wszystko może walić się na łeb, a Ty i tak ie czujesz ziemi ani deszczu, ani drzew. Jest tylko bezlitosne przyciąganie, przyciskanie ust do ust. Tak się całuje bezlitośnie, przy ścianie, z dłońmi pod koszulą - do utraty zmysłów. Do utraty słów. Teraz rozumiesz?
— k
00:47
7490 b906 500
ok
Reposted fromqb qb viairmelin irmelin

September 24 2017

20:21
  Wyprzytulaj mnie  ...
Reposted fromIriss Iriss viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

August 25 2017

22:40
9627 1748 500
Reposted fromgh0re gh0re viaimchuckbasss imchuckbasss
22:39
5949 1e00 500
Reposted fromdeviate deviate viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
22:39
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
22:39
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
22:36
5727 538f 500
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viairmelin irmelin
22:32
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viaimchuckbasss imchuckbasss
22:32
8048 a013
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaredlips redlips
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl