Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

22:40
9627 1748 500
Reposted fromgh0re gh0re viaimchuckbasss imchuckbasss
22:39
5949 1e00 500
Reposted fromdeviate deviate viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
22:39
Zabawne jest to jak często ludzie mówią, że za Tobą tęsknią, a nic nie robią, żeby się z Tobą zobaczyć.
22:39
Zawsze, zawsze, zawsze mów jej, jak bardzo ją kochasz, dopóki nie jest za późno.
— Gina L. Maxwell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
22:36
5727 538f 500
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viairmelin irmelin
22:32
6329 fe53
N.
Reposted fromdjLangley djLangley viaimchuckbasss imchuckbasss
22:32
8048 a013
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaredlips redlips
22:31
Niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz.
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viaimchuckbasss imchuckbasss
22:31
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
22:30
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"

July 30 2017

22:59

July 24 2017

23:26
23:24

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viatoolong toolong
23:24
2426 d4e8 500

July 19 2017

16:24
5278 b01c 500
16:23
7545 f221 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakyszz kyszz
16:11
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viabeltane beltane
16:06
16:03
Suddenly you’re 21 and you’re screaming along in the car to all the songs you listened to when you were sad in middle school and everything is different but everything is good.
— tumblr
Reposted fromlittle-things little-things viairmelin irmelin
16:00
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoemiJustine NoemiJustine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl